• Amplifier AEPEL AP-150 Made in Korea / Amly cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc

Amplifier AEPEL AP-150 Made in Korea / Amly cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc

Giá: Liên hệ
Số lượng:
Chia sẻ:
 • Thông tin
 • Thiết bị âm thanh nhập khẩu từ Hàn Quốc

  Thương hiệu: AEPEL KOREA

  Sản xuất tại: Hàn Quốc - Made In Korea

  Model: POWER AMPLIFIER AP-150

  Thông số Ampli AEPEL AP150

   

  출력(RMS)
  모니터 줄력

  150 Watts
  8Ω / 1 Watts

  주파수 의율(THD)
  주파수 특성

  1%
  -3dB (100 Hz ~20KHz)

  신호대 잡음비(S/N)

  100 dB

  스피커 출력 임피던스

  4 Ω , 8Ω , 16Ω ,42Ω(70V) ,83Ω(100V)

  입력감도 /임피던스

  MIC 1.2.3 -------    -40dB
  AUX 1.2   --------    -10dB

  Dimension(mm)

  420(W) X 301(H) X133 (D)

  Weight

  9.76Kg

  중규모의 카페나 매장에 사용되는 PA 전용 앰프입니다.

  최근에는 유무선 마이크를 많이 사용함에 따라 입력 마이크 채널을 3채널로 구성하여

  사용에 편리함을 더했으며 사이렌 및 차임 기능이 있읍니다

  외부 AUX단자를 2채널 가지고 있으며 채널별로 5 섹터를 나눌수 있는 

  채널 분배기 기능이 있어 5구역을 개별적으로 출력을 내보낼수 있는 장점이 있읍니다.

  내부 온도 감지 센서가 있어 앰프 내부 온도가 올라 가면 

  자동적으로 팬이 작동되어 앰프를 보호합니다.

  실버 칼라의 은은한 색상도 제품의 고급 스러움을 더했읍니다.

   

   

   

Sản phẩm liên quan

https://www.facebook.com/maytrogianghanquoc.vn/