• Năm học 2014- 2105, Bộ Giáo Dục thực hiện thay đổi quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kì thi đại học, cao đẳng, TCCN. Năm nay, Bộ Giáo Dục tiếp tục có một vài điểm đổi mới trong quy chế thi để kì thi Quốc gia năm 2015 – 2016 thực sự đạt được chất lượng cao. Điểm khác nhau căn bản về quy chế thi giữa hai năm học này sẽ được thể hiện sinh động, dễ hiểu qua một số hình ảnh sau. Hi vọng thí sinh, phụ huynh và giáo viên có thêm thông tin để đưa ra được lựa chọn thông minh và sáng suốt cho con đường tương lai của các sĩ tử năm nay.

     

https://www.facebook.com/maytrogianghanquoc.vn/