Điểm mới trong kì thi THPT quốc gia năm học 2015 - 2016

Năm học 2014- 2105, Bộ Giáo Dục thực hiện thay đổi quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kì thi đại học, cao đẳng, TCCN. Năm nay, Bộ Giáo Dục tiếp tục có một vài điểm đổi mới trong quy chế thi để kì thi Quốc gia năm 2015 – 2016 thực sự đạt được chất lượng cao. Điểm khác nhau căn bản về quy chế thi giữa hai năm học này sẽ được thể hiện sinh động, dễ hiểu qua một số hình ảnh sau. Hi vọng thí sinh, phụ huynh và giáo viên có thêm thông tin để đưa ra được lựa chọn thông minh và sáng suốt cho con đường tương lai của các sĩ tử năm nay.

So sánh sự khác biệt giữa kì thi THPT quốc gia 2015 và 2016

* Cụm thi kì thi THPT quốc gia 2016

Cụm thi kì thi THPT quốc gia 2016 được đặt tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, trong khi cụm thi kì thi THPT quốc gia chỉ có 38 cụm nằm rải rác ở một số tỉnh, thành phố.

* Qui chế công bố điểm chuẩn của kỳ thi THPT quốc gia 2016

Điểm thi kì thi THPT quốc gia 2016 sẽ được công bố tại cụm mà thí sinh thi trong khi điểm thi của kì thi THPT quốc gia 2015 chỉ được công bố trên trang web của bộ GD-ĐT và 8 trường đại học.

* Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016

Năm 2016, thí sinh chỉ được cấp duy nhất 1 giấy chứng nhận kết quả thi trong khi năm 2015 là 4 giấy.

* Số lượng nguyện vọng kỳ thi THPT quốc gia 2016

Đợt

2016

2015

Đợt 1

Nộp vào 2 trường (mỗi trường 2 ngành)

Nộp vào 4 ngành trong cùng 1 trường

Các đợt bổ sung

Nộp vào 3 trường (mỗi trường 2 ngành)
(Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong các đợt xét tuyển)

Nộp vào 3 trường (mỗi trường 4 ngành)
(Thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng trong 20 ngày của đợt 1)

* Cách nộp hồ sơ kì thi THPT quốc gia 2016
Năm 2015, thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện, qua internet và trực tiếp tại các trường CĐ-ĐH.
Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển của thi kì thi THPT quốc gia 2016 qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến qua internet.

* Thời gian xét tuyển đợt 1 kỳ thi THPT quốc gia 2016

Thời gian xét tuyển đợt 1 kỳ thi THPT quốc gia 2016 từ ngày 1/8/2016 đến ngày 12/8/2016 (12 ngày).

Thời gian xét tuyển đợt 1 kỳ thi THPT quốc gia 2015 từ ngày 1/8/2016 đến ngày 20/8/2016 (20 ngày).

Tổng hợp theo 24h, Dân Trí, Zing News, Tiền Phong, Vnexpress

www.maytrogiang.edu.vn

Năm học 2014- 2105, Bộ Giáo Dục thực hiện thay đổi quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kì thi đại học, cao đẳng, TCCN. Năm nay, Bộ Giáo Dục tiếp tục có một vài điểm đổi mới trong quy chế thi để kì thi Quốc gia năm 2015 – 2016 thực sự đạt được chất lượng cao. Điểm khác nhau căn bản về quy chế thi giữa hai năm học này sẽ được thể hiện sinh động, dễ hiểu qua một số hình ảnh sau. Hi vọng thí sinh, phụ huynh và giáo viên có thêm thông tin để đưa ra được lựa chọn thông minh và sáng suốt cho con đường tương lai của các sĩ tử năm nay.

So sánh sự khác biệt giữa kì thi THPT quốc gia 2015 và 2016

* Cụm thi kì thi THPT quốc gia 2016

Cụm thi kì thi THPT quốc gia 2016 được đặt tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, trong khi cụm thi kì thi THPT quốc gia chỉ có 38 cụm nằm rải rác ở một số tỉnh, thành phố.

* Qui chế công bố điểm chuẩn của kỳ thi THPT quốc gia 2016

Điểm thi kì thi THPT quốc gia 2016 sẽ được công bố tại cụm mà thí sinh thi trong khi điểm thi của kì thi THPT quốc gia 2015 chỉ được công bố trên trang web của bộ GD-ĐT và 8 trường đại học.

* Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016

Năm 2016, thí sinh chỉ được cấp duy nhất 1 giấy chứng nhận kết quả thi trong khi năm 2015 là 4 giấy.

* Số lượng nguyện vọng kỳ thi THPT quốc gia 2016

Đợt

2016

2015

Đợt 1

Nộp vào 2 trường (mỗi trường 2 ngành)

Nộp vào 4 ngành trong cùng 1 trường

Các đợt bổ sung

Nộp vào 3 trường (mỗi trường 2 ngành)
(Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong các đợt xét tuyển)

Nộp vào 3 trường (mỗi trường 4 ngành)
(Thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng trong 20 ngày của đợt 1)

* Cách nộp hồ sơ kì thi THPT quốc gia 2016
Năm 2015, thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện, qua internet và trực tiếp tại các trường CĐ-ĐH.
Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển của thi kì thi THPT quốc gia 2016 qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến qua internet.

* Thời gian xét tuyển đợt 1 kỳ thi THPT quốc gia 2016

Thời gian xét tuyển đợt 1 kỳ thi THPT quốc gia 2016 từ ngày 1/8/2016 đến ngày 12/8/2016 (12 ngày).

Thời gian xét tuyển đợt 1 kỳ thi THPT quốc gia 2015 từ ngày 1/8/2016 đến ngày 20/8/2016 (20 ngày).

Tổng hợp theo 24h, Dân Trí, Zing News, Tiền Phong, Vnexpress

www.maytrogiang.edu.vn

Chia sẻ bài viết này
https://www.facebook.com/maytrogianghanquoc.vn/